Webový portál na vývinový skríning dieťaťa

UX UI Web Vývinové dotazníky Zdravotníctvo
zdravie dietata

Webový portál pre rodičov i lekárov

Pre Virtuálne centrum Zdravie dieťaťa sme vyvinuli jednoduchý webový portál, ktorého cieľom je posúdenie, ako sa dieťa vyvíja a mení. Rodičia prichádzajú na portál za účelom vyplnenia príslušného vývinového dotazníka, ktorý sa následne zasiela pediatrovi v digitálnej podobe.  

Funkčné a intuitívne vývinové dotazníky

Dotazníky, s ktorými pracujú rodičia i detskí lekári, sme navrhli tak, aby ich vedel používateľ vyplniť sám, bez akejkoľvek potrebnej asistencie alebo dodatočných otázok. Jednoduchý dizajn napomáha ich intuitívnemu vyplneniu a zvyšuje celkovú prehľadnosť v množstve rozličných informácií. 

Máte projekt?
Porozprávajme sa

Chcete sa aj vy stať našim klientom?

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.