PR

Získavanie priaznivej publicity a vytváranie pozitívneho firemného imidžu v očiach potenciálnych zákazníkov - to je základ pre kvalitné a efektívne PR. V dnešnej dobe sa musia spoločnosti obracať a vytvárať si dobrú povesť nielen v offline, ale aj v online prostredí. A na to tu majú naši klienti nás.

Chceli by ste so svojim biznisom vstúpiť do sveta blogovania? Nechajte to všetko na nás! Naši šikovní copywriteri navrhnú vhodné témy článkov, sami ich budú pravidelne vypracovávať a nahadzovať na webovú stránku. Zabezpečíme tak kompletný proces blogovania, vrátane tvorby grafických podkladov pre články. Na konci dňa vám predložíme aj vypracované štatistiky čítanosti na základe údajov z Google Analytics.

Je dôležité sa udržiavať v povedomí zákazníkov nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj cez kvalitné a zaujímavé PR články. Samotnú spoločnosť - jej produkty alebo služby, môžete spropagovať aj prostredníctvom edukačných článkov, ktoré potenciálnym zákazníkom odprezentujú vašu značku a naviac ich naučia aj niečo nové z danej oblasti.