React Native

Vo svete informačných technológií sa neustále hľadajú nové riešenia pre optimalizáciu a celkové zlepšenie. Jedným z takýchto riešení je aj framework s názvom React Native, ktorý umožňuje vytvárať mobilné aplikácie omnoho rýchlejšie a so zachovaním natívnych prvkov.

Čo je to React Native?

React Native je framework na budovanie natívnej mobilnej aplikácie využitím JavaScriptovej knižnice React. Prostredníctvom tohto frameworku vytvárate mobilnú aplikáciu, ktorá je na nerozoznanie od aplikácie vytvorenej v programovacom jazyku Java alebo Objective-C. React Native využíva rovnaké základné UI komponenty ako klasické iOS a Android aplikácie.  

Stavba frameworku React Native

React Native jednoducho spája komponenty napísané v Objective-C, Java alebo Swift. Keď potrebujete optimalizovať niektoré prvky aplikácie, jednoducho prejdete do natívneho kódu a upravíte ho. Facebook napríklad funguje na takom prístupe, že časť svojej aplikácie vyvíja v React Native a druhú časť priamym využitím natívneho kódu.