React Native

Vo svete informačných technológií sa neustále hľadajú nové riešenia pre optimalizáciu a celkové zlepšenie. Jedným z takýchto riešení je aj framework s názvom React Native, ktorý umožňuje vytvárať mobilné aplikácie omnoho rýchlejšie a so zachovaním natívnych prvkov.

React Native je framework na budovanie natívnej mobilnej aplikácie využitím JavaScriptovej knižnice React. Prostredníctvom tohto frameworku vytvárate mobilnú aplikáciu, ktorá je na nerozoznanie od aplikácie vytvorenej v programovacom jazyku Java alebo Objective-C. React Native využíva rovnaké základné UI komponenty ako klasické iOS a Android aplikácie.  

React Native jednoducho spája komponenty napísané v Objective-C, Java alebo Swift. Keď potrebujete optimalizovať niektoré prvky aplikácie, jednoducho prejdete do natívneho kódu a upravíte ho. Facebook napríklad funguje na takom prístupe, že časť svojej aplikácie vyvíja v React Native a druhú časť priamym využitím natívneho kódu.