Backend

Webová aplikácia sa skladá z viacerých častí a komponentov, z ktorých sú niektoré pre užívateľa viditeľné, iné nie. Backend je práve tá časť aplikácie, ktorú bežný užívateľ nevidí a tak sa veľakrát stáva, že klienti nechápu jej význam.

Backend je zjednodušene tá časť webovej aplikácie, ktorá slúži na administráciu webu a spracovanie dát a skladá sa tak z dvoch hlavných komponentov. Prvý sa venuje logike aplikácie, t.j. definuje jej základnú serverovú logiku a samotný kód. Druhý komponent predstavuje procesovanie dát ako sú údaje o užívateľoch, verejne dostupné správy, e-maily, súbory a podobne.

Naši weboví developeri používajú pri tvorbe backendu najmä programovací jazyk PHP, ktorý pracuje na strane serveru a umožňuje ukladať a meniť dáta webových stránok. Okrem toho tiež zriedka používajú aj súbor technológií v softvérových produktoch s názvom .NET.