Android

Vedeli ste, že človek sa priemerne pozrie na svoj telefón 6x za hodinu? Využite túto skutočnosť na zlepšenie svojho biznisu. Ponúknite svojim zákazníkom možnosť využiť vaše služby cez mobilnú aplikáciu, budujte si s nimi dlhodobý vzťah a prehlbujte vzájomnú dôveru. Buďte o krok vpred pred konkurenciou.

Android je najpoužívanejší operačný systém pre smartfóny a tablety na trhu. Celosvetovo pribúdajú denne milióny nových používateľov, ktorí majú k dispozícii už takmer dva milióny mobilných aplikácií. Z viacerých prieskumov sa ukázalo, že každý druhý predaný tablet a vyše 80 % smartfónov používa systém Android.

Operačný systém Android výrazne dominuje na trhu platforiem vďaka veľkému množstvu mobilných aplikácií a aktívnym používateľom. Jedná sa o otvorenú a voľne šíriteľnú platformu, ktorá funguje na mnohých zariadeniach a pri vývoji mobilných aplikácií nevyžaduje vysoký počiatočný kapitál.

Android je softwarová platforma vyvinutá pre mobilné telefóny, tablety a ďalšie zariadenia (napr. navigácie). Obsahuje niekoľko dôležitých častí, z ktorých prvou je samotný operačný systém založený na jadre Linuxu, nasleduje softvérové prostredie prispôsobené rôznym výrobcom a nakoniec užívateľské rozhranie a aplikácie. V súčasnosti je platforma Android jadrom pre inteligentné hodiny tzv. Android Wear od spoločností ako Google, Sony a Samsung a používa aj sa na neštandardných zariadeniach ako sú napríkklad inteligentné televízory (Android TV) a inteligentné autá (Android Auto).

"Material design" je spôsob/typ dizajnu používateľského rozhrania vyvinutého spoločnosťou Google. Je založený na materiáli, ktorý má svoju hrúbku a je v priestore ”hmotný”. Každý element vrhá tieň, môže sa deformovať, presúvať v priestore, zoskupiť sa s inými elementmi a prekrývať sa. Avšak nikdy nemôžu byť dva elementy na rovnakom mieste. Pri celom procese sa pracuje s hĺbkou používateľského rozhrania. Po prvýkrát bol použitý nový element - karta, ktorá zoskupuje viacero spoločných informácií do jedného komponentu. Spoločnosť Google v danom materiálovom prevedení zadefinovala prechody, animácie, farebné schémy, spomínanú hĺbku, sadu ikon a vrhanie tieňov komponentmi.

Platforma Android je založená na Linuxovom jadre. Jej aplikácie sa píšu v programovacom jazyku Java, ktorý je jedným z najrozšírenejších jazykov súčasnosti a je neustále vo vývoji. Za pomoci nástrojov ako napr. Android Studio dokážu veľmi rýchlo vznikať kvalitné aplikácie, ktoré sú užitočné a ľahko ovládateľné.

Naše Android aplikácie sa riadia najmodernejšími bezpečnostnými štandardmi a ich grafika je navrhovaná na základe aktuálnych trendov. Tieto aplikácie neprechádzajú komplikovaným schvaľovacím procesom ako na platforme iOS, preto je ich vývoj a samotná dostupnosť na Google Play rýchlejšia.

Aplikácie pre Android navrhujeme vždy na mieru a podľa aktuálnych štandardov. Aj z tohto dôvodu sú výkonnejšie a lepšie využívajú jej natívne funkcie. Pri tvorbe mobilných aplikácií sa snažíme klásť dôraz na dodržiavanie prirodzeného prostredia známeho pre používateľov platformy Android.