User Experience (UX)

Chcete docieliť, aby vaši súčasní i potenciálni zákazníci chápali účel navrhnutej aplikácie, jej používanie i celkovú koncepciu? Úlohou UX dizajnu je splniť všetky tieto požiadavky a čo najviac zjednodušiť a zintuitívniť používanie aplikácie.

User Experience znamená v preklade „používateľská skúsenosť“, ktorá sa stáva kľúčovým prvkom pri posudzovaní úspešnej aplikácie. Jedná sa o to, ako používateľ vníma váš produkt – čo zažíva pri používaní mobilnej aplikácie, či je jej ovládanie pre neho prirodzené, či si dokáže zahrať hru bez akýchkoľvek problémov a či všetky funkcie aplikácie fungujú správne.

Medzi hlavné výhody, ktoré prináša správne navrhnutý UX dizajn, patrí vysoká lojalita zákazníkov (používateľov), možnosť zníženia nákladov na podporu aplikácie, možnosť zvýšenia predaja a vytvorenie náskoku pred konkurenciou. Vo všeobecnosti platí, že UX dizajn je zameraný na cieľového používateľa, jeho potreby, ciele a technologické zručnosti.

Na to, aby naši grafici vytvorili vizuálne príťažlivú mobilnú aplikáciu, z ktorej budú mať užívatelia čo najpozitívnejší zážitok, musia naozaj dobre poznať cieľového zákazníka. Ich úlohou je naučiť sa premýšľať ako on a vytvoriť takú cestu obsahom aplikácie, aby ju používateľ vedel ľahko ovládať a mal pri tom len pozitívne pocity. Ak sa UX navrhne správne, úspech mobilnej aplikácie je zaručený.