Prototypy

Správne nastavené UX (užívateľská skúsenosť) je výsledkom nespočetného množstva hodín strávených na celkovom procese vývoja produktu. Ešte predtým ako dôjde k tvorbe jeho finálnej verzie, je vhodné vytvoriť prototypy a otestovať ich funkčnosť.

Prototyp možno jednoducho definovať ako napodobeninu finálneho produktu. Ide o imitáciu, ktorej účelom je otestovať realizovateľnosť a použiteľnosť našich návrhov - napríklad ešte predtým ako sa programátori pustia do tvorby samotnej aplikácie.

Pri prototypovaní pracujú naši grafickí dizajnéri najmä s troma hlavnými nástrojmi: Sketch, Adobe Experience Design CC a Moqups. Sú to kvalitné a detailne prepracované nástroje, ktoré poskytujú množstvo užitočných funkcií pri tvorbe aplikácie.