Grafický dizajn

Za webovou stránkou sa neskrýva iba jej funkcionalita, ale aj jej vizuálny dizajn, o ktorom vedia naši grafici skutočne všetko. Preskúmame možnosti, navrhneme a otestujeme wireframe a špecifikujeme prvky až do najmenších podrobností.

Dizajn manuál

Korporátna identita sa definuje v dizajnovom manuáli, ktorý sa zostavuje individuálne pre každú spoločnosť zvlášť. Ide o dokument, ktorý obsahuje pravidlá a štandardy používania identity, t.j. definuje formát a veľkosť písma, veľkosť medzier, vzhľad a minimálnu veľkosť loga, prípustné farebné podklady, kompozíciu sloganov a ďalšie grafické vzory a motívy. Dizajnový manuál slúži najmä pre grafikov a tlačiarov, ktorí ho využívajú pri navrhovaní a tlači hlavičkového papiera, vizitiek, propagačných a reklamných materiálov.

Čo je to User interface (UI)?

User Interface znamená v preklade „používateľské rozhranie“ a zodpovedá tomu, ako vyzerá vaša mobilná aplikácia, ako sú navrhnuté jej jednotlivé prvky a elementy a ako sú medzi sebou poprepájané. Pri vytváraní vhodného používateľského rozhrania sa naši grafici zväčša opierajú o dizajn jednotlivých mobilných platforiem, na ktoré si už užívatelia zvykli.

Princípy UI dizajnu

Správne navrhnutý UI dizajn poskytuje jednoduché ovládanie bez nadbytočných prvkov. Sú tam používané spoločné prvky používateľského rozhrania, ktoré sú uplatňované v rámci všetkých zariadení jednej mobilnej platformy. V UI dizajne sa kladie dôraz na strategicky navrhnuté farby a textúry tak, aby upútali pozornosť používateľa a ten sa tak vedel v celkovom prostredí ľahšie orientovať.