Grafický dizajn

Za webovou stránkou sa neskrýva iba jej funkcionalita, ale aj jej vizuálny dizajn, o ktorom vedia naši grafici skutočne všetko. Preskúmame možnosti, navrhneme a otestujeme wireframe a špecifikujeme prvky až do najmenších podrobností.

Korporátna identita sa definuje v dizajnovom manuáli, ktorý sa zostavuje individuálne pre každú spoločnosť zvlášť. Ide o dokument, ktorý obsahuje pravidlá a štandardy používania identity, t.j. definuje formát a veľkosť písma, veľkosť medzier, vzhľad a minimálnu veľkosť loga, prípustné farebné podklady, kompozíciu sloganov a ďalšie grafické vzory a motívy. Dizajnový manuál slúži najmä pre grafikov a tlačiarov, ktorí ho využívajú pri navrhovaní a tlači hlavičkového papiera, vizitiek, propagačných a reklamných materiálov.

User Interface znamená v preklade „používateľské rozhranie“ a zodpovedá tomu, ako vyzerá vaša mobilná aplikácia, ako sú navrhnuté jej jednotlivé prvky a elementy a ako sú medzi sebou poprepájané. Pri vytváraní vhodného používateľského rozhrania sa naši grafici zväčša opierajú o dizajn jednotlivých mobilných platforiem, na ktoré si už užívatelia zvykli.

Správne navrhnutý UI dizajn poskytuje jednoduché ovládanie bez nadbytočných prvkov. Sú tam používané spoločné prvky používateľského rozhrania, ktoré sú uplatňované v rámci všetkých zariadení jednej mobilnej platformy. V UI dizajne sa kladie dôraz na strategicky navrhnuté farby a textúry tak, aby upútali pozornosť používateľa a ten sa tak vedel v celkovom prostredí ľahšie orientovať.