Brand a identita

Chcete, aby bol váš produkt po funkčnej stránke bezchybný a detailne prepracovaný? Zadefinovanie jeho rozsahu, základných funkcií a architektúry je nutnosťou.

Korporátna identita predstavuje vizuálnu prezentáciu firemnej značky a jej osobnosti, vďaka ktorej sa odlišuje od svojej konkurencie a stáva sa jedinečnou. Identita spoločnosti zahŕňa oveľa širšiu oblasť ako identita značky a pri jej tvorbe je nutné si premyslieť kto je daná spoločnosť, čo robí, čo znamená pre svojich zákazníkov, aká je jej vízia a misia a kam smeruje do budúcnosti.

Firemná filozofia je sada rôznych hodnôt a princípov, na ktorých je postavená celá spoločnosť. Popisuje hodnoty, ktoré sú pre firmu dôležité, a vysvetľuje jej ciele, ktoré chce dosiahnuť. Slogan spoločnosti predstavuje jednoduchú a chytľavú frázu, ktorá je spolu s firemnou filozofiou a logom neodmysliteľnou súčasťou korporátnej identity a základným kameňom úspešného podnikania.

Logo je grafická značka, ktorá môže mať typografickú, obrazovú alebo abstraktnú podobu a slúži na reprezentovanie spoločnosti. Je to základný identifikátor firmy, ktorý sa používa na vizitky, hlavičkový papier a na ďalšie reklamné materiály. Logo by malo byť jednoduché, zapamätateľné, malo by spĺňať určité moderné štandardy a korešpondovať s vaším biznisom.