Testovanie výkonnosti

Otestovať, či vytvorený softvér dokáže zvládnuť aj väčšiu záťaž, je jedným z kľúčových prvkov zaistenia kompletnej bezpečnosti a bezchybnej funkcionality.

Výkonnostný test je testovacia technika, ktorá hodnotí a testuje stav softvéru z hľadiska jeho citlivosti a stability pri pôsobení rôznych záťaží. Tento typ testu meria rýchlosť odoziev na vstupné požiadavky, skúma výkonnosť aplikácie a jej reakcie pri príleve veľkého množstva vstupných dát.

Výkonnostné testy sa realizujú s cieľom zlepšiť užívateľské prostredie aplikácie, zvýšiť potenciálne príjmy z nej generované, zhromažďovať metriky užitočné pre vylepšovanie a optimalizáciu systému a určenie slabých miest, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť a následnú úpravu.