Funkčné testovanie

Vyvinúť aplikáciu so zaujímavými funkciami, ktoré majú potenciál osloviť široké masy, nie je všetko. Pred uvedením na trh je nutné otestovať kompletnú funkcionalitu a zistiť, či aplikácia dokáže fungovať na rôznych platformách a byť tak konkurencieschopná.

Podstatou tohto typu testu je otestovanie každej funkcie softvérovej aplikácie a posúdenie jej zhody so zadefinovanými požiadavkami. Testovanie zahŕňa kontrolu používateľského rozhrania, API, databázy, bezpečnosti a kontrolu fungovania riešení na rôznych softvérových a hardvérových platformách.

V rámci funkčného testovania sa zo strany developerov vykonávajú unit testy na otestovanie častí kódu vo vývojom prostredí a integračné testovanie na zistenie toho, ako jednotlivé časti aplikácie fungujú spolu. Po týchto testoch nasleduje práca testerov, ktorí majú na starosti systémové a regresné testovanie. Ich cieľom je otestovať systém ako celok a zistiť, či pri odstránení chýb nevznikli nejaké nové chyby.