Systém riadenia ľudských zdrojov pre Saudskú Arábiu

UX UI Web iOS Android Ľudské zdroje
palmhr touch4it project

Top intuitívne, cloudové HR riešenie pre malé a stredné podniky

Zefektívniť proces manažovania ľudí vo firme je krok, ku ktorému sa snaží dospieť každá spoločnosť. Ako riešenie na to vznikla platforma PalmHR, ktorá sa stala obrovským prínosom pre všetkých manažérov v oblasti ľudských zdrojov. Pri vývoji tohto softvéru sme stáli od úplneho začiatku a zabezpečovali sme jeho kompletné fungovanie po technickej stránke.

Komplexný softvér na mieru

Klient nám na začiatku predstavil svoju víziu a celý koncept riešenia, vrátane názvu a vypracovaného dizajnu. Na základe jeho požiadaviek a predstáv sme navrhli architektúru a životný cyklus softvéru, pokryli sme celý jeho vývoj a automatizovali proces nasadzovania.

Funkcie navrhnuté podľa potrieb HR manažéra

V systéme sa vedie kompletná správa všetkých zamestnancov, ich údajov, stavu miezd a pôžičiek a správa firemného majetku. Jeho súčasťou je aj dochádzkový systém na sledovanie odpracovaných hodín a systém na plánovanie úloh a manažovanie ľudí zodpovedných za ich naplnenie.

Vývoj a dizajn mobilnej aplikácie pre zamestnancov

Pre PalmHR sme vytvorili aj mobilnú aplikáciu určenú pre zamestnancov spoločnosti a obsahujúcu všetky potrebné základné funkcie. Jej UX/UI dizajn sme navrhli tak, aby bol v súlade s dizajnom celého systému a následne sme zabezpečili aj jej kompletný vývoj a nasadenie do produkcie.

Kompletná infraštruktúra a odovzdávanie projektu

Pre projekt PalmHR sme zabezpečili celú infraštruktúru využitím cloudových služieb AWS (Amazon Web Services). Vytvorili sme developerské predprodukčné a produkčné prostredia, vďaka čomu sme zabezpečili chod systému a zefektívnili jeho fungovanie. Klientovi sme pomáhali tvoriť aj roadmapu produktu, ktorá odzrkadľuje jeho víziu a mapuje jeho smerovanie v priebehu času.

Máte projekt?
Porozprávajme sa

Chcete sa aj vy stať našim klientom?

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.