Štatistiky

Bez analýzy výsledkov a sprievodných štatistík by nebolo možné vyhodnotiť účinnosť marketingovej kampane. A tento fakt si plne uvedomujú aj naši marketingoví špecialisti a venujú tomu patričnú pozornosť. Pravidelne sledujú štatistiky nástroja Google Analytics a štatistiky jednotlivých sociálnych sietí, na ktorých prebiehajú nastavené kampane.

Google Analytics je jeden z najčastejšie využívaných nástrojov online marketingu, ktorý dokáže podrobne analyzovať návštevníkov vášho webu a zistiť o nich všetky základné informácie. Ukazuje, z ktorej krajiny pochádzajú, ich vek, ako sa dostali na stránku, aké prehliadače a zariadenia využívajú, aké kľúčové slová pri vyhľadávaní použili a mnoho ďalšieho. V našej spoločnosti máme hneď niekoľko odborníkov na Google Analytics, ktorí dokážu prostredníctvom daného nástroja získať a využiť všetky dostupné informácie.

Facebook je jedna z najpoužívanejších sociálnych sietí nielen na Slovensku, ale aj po celom svete, a preto nás väčšina klientov žiada o spravovanie práve ich Facebook stránky. Okrem tvorby obsahu a navrhovania platených FB kampaní, kladieme značný dôraz aj na sledovanie a vyhodnocovanie všetkých dostupných ukazovateľov. Našim cieľom je zistiť účinnosť jednotlivých kampaní a v prípade potreby navrhnúť riešenia na ich optimalizáciu.