Remarketing

Potenciálny zákazník väčšinou vyhľadáva a prezerá veľké množstvo internetových stránok, kým sa rozhodne vykonať želanú akciu a osloviť napríklad aj vašu firmu so žiadosťou o kúpu produktu alebo využitie služby. Môže to byť v priebehu niekoľkých dní, ale aj týždňov či mesiacov. A práve v takýchto situáciách nastupuje remarketing.

Remarketing znamená cielené oslovenie návštevníkov (zákazníkov) prostredníctvom internetovej reklamy na základe nedávnej interakcie s danou značkou. Jednoducho povedané - konkrétneho návštevníka, ktorý navštívi vašu webovú stránku a prezrie si určitý produkt, ale nevykoná želanú akciu, môžete opätovne osloviť s kampaňou pripomínajúcou daný produkt alebo inú ponuku. Jeho hlavným cieľom je pripomenutie sa potenciálnemu zákazníkovi.  

Remarketing možno vnímať aj ako komplexnú službu, ktorá má viacero foriem. Najčastejšie sa nastavuje štandardný remarketing, čo znamená, že reklamy sa zobrazujú predošlým návštevníkom na webe i mobilných aplikáciách. Veľakrát sa však využíva aj dynamický remarketing (pripomínanie konkrétnych produktov), videomarketing alebo remarketing cielene vo vyhľadávacej sieti (textové reklamy).