Rozsah produktu

Po vykonaní prieskumu trhu, overení nápadu a vyhotovení špecifikácie nasleduje fáza navrhovania produktovej stratégie, ktorej hlavným prvkom je zadefinovanie rozsahu produktu.

Rozsah produktu (z anglického "product scope") definuje ako bude produkt alebo služba vyzerať, fungovať, aké budú jeho/jej vlastnosti i funkcie. Veľakrát sa zamieňa s pojmom rozsah projektu, ktorý definuje požiadavky na produkt a celkovú prácu zahŕňajúcu tvorbu produktu alebo služby a vysvetľuje výsledky, predpoklady o obmedzenia projektu.      

Pri jeho zadefinovaní musíme zvažovať to, aký je súčasný stav na trhu, ponuka konkurencie, spotrebiteľský dopyt a množstvo ďalších faktorov. Na všetky vlastnosti i funkcie produktu je vhodné sa pozrieť z perspektívy samotného zákazníka a zistiť, čo je dôležité pre neho a čo by ho najviac zaujalo.