MVP

Pre správne navrhnutie a nastavenie produktovej stratégie je nutnosťou zadefinovať tzv. MVP (Minimum Viable Product), vybrať si cieľový trh a skupinu ľudí pod označením „early adopters“.

Skratka MVP do doslovného prekladu znamená "minimálny životaschopný produkt" a označuje určitý vývojový stupeň, v ktorom je nový produkt (aplikácia) vyvinutý s dostatočnými vlastnosťami a funkciami na uspokojenie skupiny ľudí "early adopters". To znamená, že produkt v tejto fáze už má určitú hodnotu, ktorá má význam aj pre prvých používateľov.

Pojem "ranný príjemca" alebo "prvotný príjemca" je osoba, ktorá skúša novú technológiu ešte predtým ako väčšina ostatných spotrebiteľov na trhu. Obvykle sú to ľudia, ktorí vyhľadávajú inovatívne novinky prinášajúce pokrok a zmenu v mnohých oblastiach.