Architektúra systému

Aby dokázal softvérový systém správne pracovať a bol plne funkčný, vyžaduje si detailne prepracovanú štruktúru s pevným základom. Musí byť zabezpečená funkcionalita všetkých systémových častí a ich vzájomné prepojenie.

Architektúra systému je súbor konvencií, pravidiel a štandardov používaných v technickom rámci počítačového systému spolu s požiadavkami zákazníkov a špecifikácií samotného výrobcu. Určenie takejto architektúry je jedným z prvých krokov, ktoré vykonávame začiatkom vývoja samotného softvéru.

Ako každá iná štruktúra, aj softvér by mal byť postavený na pevných základoch s cieľom zabezpečiť jeho stabilitu. Je dôležité, aby softvér podporoval súčasné i budúce obchodné i technické požiadavky a bol ľahko spravovateľný v produkčnom prostredí.