Web Hosting

Webová stránka bez webhostingu? Neexistuje! Ak tvorba webu alebo jeho redizajn prebieha v našej réžii, klientom obvykle poskytujeme aj službu webhosting a informujeme ich o všetkych dôležitých náležitostiach, ktoré potrebujú vedieť.

Webhosting je služba umožňujúca prenájom miesta na internetovom serveri pre určitú konkrétnu webovú stránku, pričom na jednom serveri možno uložiť viacero rozličných webov. Dôležitosť tejto služby spočíva v tom, že bez správne nastaveného webhostingu by samotná internetová stránka ani neexistovala.

Za dôležitú súčasť riadenia a fungovania webových i mobilných aplikácií považujeme optimalizáciu výkonu. V rámci nej zabezpečujeme prechod na silnejšie a výkonnejšie servery, poskytujeme využívanie väčšej pamäte a tým i rozšírenie celkovej kapacity. V prípade potreby vieme zlepšiť a urýchliť výkon hardwaru, vďaka čomu sa urýchli aj načítavanie internetovej stránky a zníži sa riziko výpadku webu v prípade príchodu väčšieho množstva návštevníkov na stránku.