Správa serverov

V rámci ponúkaných služieb zabezpečujeme aj správu serverov, vrátane ich pravidelnej aktualizácie a monitorovania s cieľom zabrániť možným výpadkom. Spravovanie serverov je potrebné najmä ak chcete pridávať nové servery, zrealizovať špeciálnu konfiguráciu serverov alebo vo všeobecnosti zvyšovať ich výkon.

Vo svete biznisu je uchovávanie a zálohovanie všetkých dát jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré nesmie zabúdať žiadna firma. Údaje o zákazníkoch, zamestnancoch, podnikových financiách sú jedny z tých najvýznamnejších a nemali by sa dostať do rúk cudzích subjektov.

Jednou z hlavných doplnkových činností, ktoré vykonávame v rámci komplexného procesu realizácie webových riešení, je prevádzkovanie klientových služieb na cloude. Cloud možno definovať ako model vyvíjania a používania počítačových technológií prostredníctvom internetu – ide najmä o uchovávanie dát, hosting a ďalšie.

V rámci cloudových riešení používame platformu od Amazonu s názvom "Amazon Web Services" (AWS), na ktorej máme umiestnené virtuálne servery na ukladanie dát, databázy a podobne.