Monitoring

Po vývoji a zaistení bezpečnosti aplikácie nasleduje systematický proces sledovania, dohliadania a nahrávania činností i dát súvisiacich s kompletnou implementáciou projektu. Cieľom je zaistiť funkčný chod celého projektu a zhromažďovať všetky potrebné a súvisiace informácie.

Monitoring služieb znamená, že prostredníctvom určitej externej entity dokážeme zabezpečiť kontrolu a dostupnosť vašich služieb poskytovaných celému okruhu zákazníkov. V prípade, že dôjde k výpadku alebo nejakej poruche na vašej službe, vieme zaistiť okamžitú nápravu – nájsť problém a úspešne ho vyriešiť.

Monitorovanie serveru znamená proces revízie a analýzy serverovej dostupnosti, jeho prevádzky, výkonu, bezpečnosti a ďalších súvisiacich procesov. Tento monitoring vykonávajú správcovia serveru, ktorí dokážu zabezpečiť, aby server pracoval podľa očakávaní a zmiernil vyskytujúce sa problémy.