Overenie nápadu

Ak ste si ako klient zadefinovali podnikateľský zámer a vytvorili koncepciu svojho nápadu, nastáva fáza jeho overovania. Spolu so zákazníkom si k tomu vždy sadneme a postupujeme spoločne krok za krokom, aby sme zistili, či má jeho nápad skutočnú hodnotu a potenciál uspieť.

Preveriť potenciálnu konkurenciu

Na základe prieskumu trhu už poznáte potenciálne konkurenčné spoločnosti a v tomto kroku by ste si mali detailnejšie prezrieť ich ponúkané produkty alebo služby zaradené do jednotlivých kategórií. Ak si viete predstaviť, že by sa váš produkt dokázal zaradiť do jednej z kategórií a byť konkurencieschopný v pohľade cieľovej skupiny, jeho potenciál rastie.

Porovnať ponuku a dopyt na trhu

Ak je v oblasti, do ktorej sa chcete vydať, vysoký dopyt a zároveň i veľká ponuka, byť konkurencieschopný a mať úspech bude veľmi náročné. Ak ste však objavili odvetvie, v ktorom je vysoký dopyt, ale existuje iba malá ponuka, pravdepodobnosť uspieť stúpa.

Získať spätnú väzbu

Pri overovaní vášho nápadu je nutné získať spätnú väzbu od tých, ktorým ste predostreli svoj nápad - rodina, priatelia, známi či neznámi ľudia na sociálnych sieťach. Vaša myšlienka má potenciál v prípade, ak už teraz vám niektorí z opýtaných povedia, že ak by bol na trhu taký produkt alebo služba, určite by si ho kúpili alebo vyskúšali.