Prieskum

Na začiatku každého projektu realizujeme prieskum trhu, spolu s klientom navrhujeme podrobný biznis plán a vypracovávame detailnú špecifikáciu.