Špecifikácia

Ak sme spolu s klientom prešli fázou overovania nápadu a bol schválený jeho prvotný koncept, nasleduje samotná špecifikácia. Tak ako dom potrebuje svoje plány pred začiatkom stavby, tak aj my potrebujeme plány na zostavenie softvéru.

Špecifikácia popisuje používateľské, funkčné a parametrické požiadavky pre navrhovaný softvér. Je to komplexný opis účelu a prostredia navrhovaného softvéru, ktorý plne charakterizuje to, čo bude celkový systém vykonávať. Špecifikácia minimalizuje čas a úsilie potrebné pre vývojárov na dosiahnutie stanovených cieľov a minimalizovanie nákladov.  

Kvalitne zdokumentovaná špecifikácia je zárukou fungujúceho projektu a zabezpečenie fungovania kompletného systému. Vďaka vypracovanej špecifikácii sa vyhnete situácii, že vytvoríte aplikáciu, ktorá nebude mať reálne uplatnenie na trhu a čas strávený nad jej vývojom bude zbytočný.