Špecifikácia

Ak sme spolu s klientom prešli fázou overovania nápadu a bol schválený jeho prvotný koncept, nasleduje samotná špecifikácia. Tak ako dom potrebuje svoje plány pred začiatkom stavby, tak aj my potrebujeme plány na zostavenie softvéru.

Špecifikácia požiadaviek na softvér 

Špecifikácia popisuje používateľské, funkčné a parametrické požiadavky pre navrhovaný softvér. Je to komplexný opis účelu a prostredia navrhovaného softvéru, ktorý plne charakterizuje to, čo bude celkový systém vykonávať. Špecifikácia minimalizuje čas a úsilie potrebné pre vývojárov na dosiahnutie stanovených cieľov a minimalizovanie nákladov.  

Význam špecifikácie

Kvalitne zdokumentovaná špecifikácia je zárukou fungujúceho projektu a zabezpečenie fungovania kompletného systému. Vďaka vypracovanej špecifikácii sa vyhnete situácii, že vytvoríte aplikáciu, ktorá nebude mať reálne uplatnenie na trhu a čas strávený nad jej vývojom bude zbytočný.