PPC

V dnešnej dobe nestačí len vytvoriť webovú alebo mobilnú aplikáciu a čakať, že začne sama na sebe zarábať. Je potrebné nastaviť a spustiť internetovú reklamu, ktorá bude orientovaná na presne definovaný cieľový trh a osloví správny typ zákazníka. Ak s tým vy sami nemáte skúsenosti, kontaktujte nás a naši marketingoví špecialisti vám navrhnú kvalitnú reklamu, ktorá prinesie úspech vášmu biznisu.

Google AdWords je populárny online nástroj na vytváranie internetových reklám, ktoré dokážu osloviť potenciálneho zákazníka práve vo chvíli, kedy sa rozhoduje vykonať nákup. Je to výborný prostriedok na podporu vášho podnikania, na zvýšenie predaja výrobkov a služieb, zvýšenie návštevnosti vašej webovej stránky a na šírenie povedomia o spoločnosti. Nástroj Google AdWords umožňuje zacieliť reklamu na konkrétnu vybranú lokalitu, sledovať pohyb zákazníkov na webe a poskytuje komplexné analýzy o sledovaných údajoch.

PPC (pay-per-click) je špecifický typ internetovej reklamy realizovaný nástrojom Google AdWords, pri ktorom inzerent platí len vtedy, keď používateľ klikne na danú reklamu. Celkový proces navrhnutia úspešnej PPC reklamy zahŕňa výskum a výber správnych kľúčových slov a organizovanie týchto slov do zostavenia účinnej reklamnej kampane. Ak chcete vyskúšať tento model PPC reklamy aj na svojom biznise, oslovte nás a naši marketingoví špecialisti vám to nastavia za vás.

Bannerová reklama je forma reklamy využívajúca obdĺžnikový grafický displej umiestnený po bokoch webovej stránky, ktorý zväčša obsahuje obrázok a text. Cieľom bannerov je propagovať spoločnosť, jej produkty alebo služby tak, aby sa návštevníci hostiteľskej stránky dostali (preklikli) na webovú stránku inzerenta. Bannerová reklama sa zväčša umiestňuje na stránky s vysokou návštevnosťou a je výborným nástrojom na podporu povedomia spotrebiteľov o danej spoločnosti.