Cieľová skupina

Ak klient nemá zadefinovanú cieľovú skupinu, púšťame sa do tohto kroku sami a na základe vykonanej segmentácie vyberáme jeden alebo niekoľko cieľových trhov, na ktoré budeme smerovať nastavenú reklamnú kampaň. Poznať cieľovú skupinu je jedna z kľúčových zásad pri vytváraní marketingovej stratégie.

Po zadefinovaní cieľovej skupiny nastáva fáza návrhu 2-3 persón. Persóna je imaginárny profil typického predstaviteľa danej skupiny, na základe ktorej možno predpovedať správanie potenciálnych zákazníkov. Hlavným zámerom je nastaviť reklamnú kampaň tak, aby sme jej obsahom i vizuálom upútali pozornosť cieľovej skupiny a nasmerovali ju na vykonanie želanej akcie (nákup, registrácia,...).