Mobilná aplikácia pre múzeum SMOPAJ určená učiteľom i žiakom

UX UI Natívna aplikácia Vzdelávanie
smopaj museum app

Pomáhame múzeám napredovať a vzdelávať ich návštevníkov

Pre múzeum SMOPAJ sme dizajnovali a vyvíjali natívnu mobilnú aplikáciu na propagáciu tém a expozícií múzea medzi bežnou populáciou. Aplikácia je skvelou pomôckou pre učiteľov i žiakov, nakoľko zjednodušuje celý vzdelávací proces a zvyšuje efektívnosť pri učení.

Inovatívny softvér na podporu vzdelávania

Našim riešením bolo vytvoriť platformu, kde správcovia obsahu (múzeum) môžu nahrávať a spravovať študijné materiály a učitelia môžu vytvárať zadania pre študentov, ktorí budú automaticky notifikovaní push notifikáciami. Okrem toho majú tiež k dispozícií aj materiály vo forme textu, videí, obrázkov či zvukových nahrávok. Všetko je organizované do štruktúry tém, kapitol a otázok a výsledkom tejto digitalizácie je schopnosť učiť sa a robiť zadania bez použitia papiera.

Digitalizovať časť edukačného systému a priniesť ho do „vrecka“ každého žiaka predstavuje inovatívnu metódu, ktorá robí školský život jednoduchším a podniecuje kreatívne myslenie. Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do zaujímavého projektu, ktorý prispieva k edukovania mladých ľudí zábavným spôsobom.

Máte projekt?
Porozprávajme sa

Chcete sa aj vy stať našim klientom?

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.