False
transparency-international-slovakia

Prehľadný web pre Transparency International Slovensko

Pre Transparency International Slovensko sme vytvorili novú webstránku s prehľadným dizajnom a štruktúrou, v ktorej sa návštevníci ľahko zorientujú.  

Hlavným cieľom Transparency International Slovensko je znižovať korupciu aj prostredníctvom eliminovania byrokracie. Pre túto spoločnosť sme vytvorili novú webovú stránku s jednoduchým dizajnom a so štruktúrou, v ktorej sa dokáže návštevník veľmi ľahko orientovať.

Nášho klienta si ctíme

Spoluprácu na danom projekte hodnotíme veľmi pozítivne a sme radi, že sa aj takouto formou môžeme zapojiť do boja proti korupcii.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: