sppm

iPad aplikácia SPPM pre športových trénerov

SPPM je aplikácia určená pre profesionálnych trénerov, ktorí chcú efektívne manažovať svoj tím a dosiahnuť najlepšie výsledky. Je to účinný nástroj, ktorý slúži na plánovanie a riadenie jednotlivých hráčov a vyhodnocovanie ich výkonu.

Úloha

Zadaním bolo najskôr rozanalyzovanie, neskôr získanie investície a následné vytvorenie robustného riešenia pre vrcholových trénerov pozostávajúceho z viacerých modulov.

Riešenie

Na projekte SPPM sa Touch4IT spája s pánom Hiadlovským a pánom Hrubým. Pán Hiadlovský je vrcholový tréner volejbalu s dlhoročnými skúsenosťami, prehľadom a hlavne víziou, ako by technológie mali pomáhať trénerom a klubom v dosahovaní lepších výsledkov.  

Pán R. Hrubý je spoluzakladateľom ESETu - slovenskej softvérovej spoločnosti so sídlom v Bratislave a pobočkami po celom svete. Firma je lídrom v oblasti počítačovej bezpečnosti.  

Prvé stretnutie prebehlo už v roku 2014. Vypočuli sme si nápad p. Hiadlovského, ktorý sa nám veľmi zapáčil. Už vtedy sme urobili výnimku a pomohli sme na vlastné náklady vypracovať rozsiahlu analýzu a venovali sme projektu nespočetné množstvo hodín. V lete roku 2016 sme sa stretli s p. Hrubým, kde sme mu predstavili náš podnikateľský zámer. Už na prvom stretnutí p. Hrubý povedal: "Nevidím v podstate žiadnu prekážku, aby som s Vami do projektu nešiel a neinvestoval".

Následne po vykonaní auditu nápadu, ako aj tímu Touch4IT sme v auguste 2016 spolu založili spoločnosť Touch4SPORTS. Aktuálne dokončujeme MVP verziu.

Správa používateľov a licencií

Správa práv používateľov, ich prístupu k údajom a možnosti využívania systému na základe dostupných licencií.

Synchronizácia údajov

Údaje sa môžu synchronizovať tak, aby o ne používateľ pri strate alebo poškodení zariadenia neprišiel.

Unikátny tréningový koncept

Spojenie trénerskej teórie a praxe v koncepte tréningových jednotiek, ich plánovania a skladania do tréningových cyklov.

Plánovanie intenzity zaťaženia

V aplikácií nájdete možnosť plánovania intenzity zaťaženia tréningových plánov a programov presne na dni.

Kreslenie

Prostredníctvom aplikácie SPPM môže tréner kresliť na digitálne ihrisko a ukazovať tak hráčom plán útoku a celkovej hry.

Plán tréningov

V aplikácií sa nachádza aj funkcia na spôsob Gantovho diagramu. Tréneri si môžu vytvoriť všetky akcie v danom tréningovom cykle. Môžu stanovovať macro-, meso-, mikrocykly, rôzne udalosti, tréningové jednotky, zápasy, testovacie batérie a ďalšie. 

Brand

Vytvorili sme brand, ktorý má zosobňovať a spĺňať prvky športu, dynamiky pohybu a celkového rytmu. Kurzíva v logu hovorí o pohybe a samotné elementy poukazujú na Gantov diagram a jednotlivé cykly tréningového plánu.

Založili sme spoločnosť Touch4SPORTS s.r.o.

V auguste 2016 sme spolu s Ing. Rudolfom Hrubým, Ing. Ivanom Hiadlovským a Ing. Jurajom Kostickým založili spoločnosť Touch4SPORTS s.r.o..

Ivan Hiadlovský je vrcholový tréner volejbalu s dlhoročnými skúsenosťami, prehľadom a hlavne víziou, ako by technológie mali pomáhať trénerom a klubom v dosahovaní lepších výsledkov. V rámci daného projektu pôsobí ako hlavný "ideamaker" (tvorba nápadov a celej myšlienky)

Ing. Rudolf Hrubý je spoluzakladateľom ESETu - slovenskej softvérovej spoločnosti so sídlom v Bratislave a pobočkami po celom svete. V projekte vystupuje ako hlavný investor. 

Ing. Juraj Kostický je našim obchodným partnerom. 

Nášho klienta si ctíme

Projekt SPPM má veľký potenciál a je na dobrej ceste stať sa úspešnou aplikáciou. Spolupráca s klientom je na veľmi dobrej úrovni a sme nadšení, že investorom tohto projektu je p. Hrubý ako spoluzakladateľ veľkej spoločnosti ESET.

Ivan

Ivan Hiadlovský | Volejbalový trenér @SPPM

Dosiahnutie cieľa si vyžaduje hľadanie tej správnej cesty ako ho dosiahnuť. Vysoký cieľ - náročná cesta. Tou cestou je Tím profesionálov z Touch4IT.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: