False
Sogabu projekt by Touch4it

Aplikácia Sogabu na organizovanie herných turnajov

Sogabu predstavuje efektívnu správu sociálnych a herných účtov s cieľom zjednodušiť hranie na viacerých portáloch a uľahčiť vzájomnú komunikáciu hráčov.

Úloha

Našou úlohou bolo vytvoriť interaktívny nástroj, ktorý umožní hráčom prepojiť viaceré herné účty a vyskladať si kompletný systém podľa svojich požiadaviek. Výzvou bolo vyriešiť komunikáciu v rámci jednotlivých tímov a organizovaných eventov a zabezpečiť jej bezchybnosť.  

Riešenie

Vyvinuli sme efektívny nástroj pre všetkých milovníkov počítačových hier, ktorí radi súťažia a posúvajú sa vpred. SOGABU je inovatívna webová i mobilná aplikácia, v ktorej si hráč vytvára svoj herný profil, vyberá členov tímu, zúčastňuje sa rôznych turnajov a sleduje svoje výsledky a hodnotenia.

Kľúčové funkcie

V nástroji SOGABU je možné vyberať zo 4 hlavných typov turnajov (swiss, clash of clans,...) a usporadúvať rôzne tímové i súkromné eventy. Užívateľ sa prihlasuje cez sociálne siete (Facebook, Google+) a vytvára si jeden alebo viacero herných profilov. Pre hráčov je k dispozícii interaktívny chat, newsfeed s automaticky generovanými správami a je tiež zabezpečené prepojenie s COC API na získanie štatistík o herných profiloch.     

Udalosti

Systém je adaptívny potrebám používateľov a pre 98% prípadov vytvárania turnajov sa systém dokáže prispôsobiť. Umožňuje vytvoriť vlastný tím a organizovať ho pomocou udalostí, ktoré môžu byť otvorené aj ostatným hráčom, prípadne môžu byť iba na pozvánku alebo uzavreté iba v rámci skupiny ľudí, ktorá sa pozná. Monitorujeme aktuálne stavy udalostí a od toho sa odvíjajú rôzne možnosti k udalosti (napr. pridávanie hráčov, vytvorenie pavúka a pod.). Každá udalosť má svojho hostiteľa a jeho zástupcov a správcovstvo udalosti je možné presúvať medzi týmito osobami. 

Platby

Hráči majú možnosť organizovať sa v rámci tímov a vďaka získavaniu odznakov, súťažiť v úspešnosti. Umožňujeme zakúpiť beta supporter badge, ktorý podporí ďalšie fázy vývoja platformy. Platba je vykonaná zabezpečenou komunikáciou priamo cez web aplikácie Sogabu a používateľ získava nielen badge, ale aj vytvorenie neobmedzeného počtu udalostí. 

Hry

Platforma poskytuje viac ako 10 hier zvolených spomedzi najznámejších a najpopulárnejších hier súčasnosti a v prípade záujmu zo strany používateľov budú do systému postupne pridávané profily ďalších hier. Tieto hry už majú preddefinované typy turnaja, profilové obrazovky a nastavenia, ktoré zjednodušujú vytváranie turnajov. 

Chat

Základnou funkcionalitou organizácie na udalosti je komunikácia, ktorá je riešená pomocou chatu. Komunikácia osôb v rámci tímu, v rámci udalostí alebo aj nepriamo, je obohatená o anketové otázky a otázky typu áno-nie. Takto sa vie celá skupina jednoducho zorganizovať a dohodnúť stratégiu turnaja, prípadne samotnej hry. 

Branding a logo

Klientovi sme vytvárali kompletne všetky grafické podklady. Najskôr sa vytvoril branding manuál, v ktorom sa stanovili farby, fonty a vzdialenosti medzi elementmi a a po viacerých iteráciách sa vytvorilo logo.

Nášho klienta si ctíme

Práca na projekte SOGABU bola príjemným oživením, keďže sme sa na chvíľku ako programátori presunuli do sveta hier. Spoluprácu s klientom hodnotíme veľmi pozitívne a ceníme si jeho perfekcionalizmus, aj vďaka ktorému sa podarilo vytvoriť kvalitnú aplikáciu s veľkým potenciálom.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: