False
asyric - ps

Šifrovaný komunikátor PS: Post Scriptum

PS: Post Scriptum je zabezpečený komunikátor pre posielanie správ a volanie v šifrovanej podobe, ktorý spĺňa bezpečnostné požiadavky kladené na užívateľov v dobe kybernetickej.

Úloha

Našou úlohou bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá umožní komunikáciu užívateľov prostredníctvom správ a volaní v reálnom čase. Aplikácia musí byť dostatočne zabezpečená proti zneužívaniu údajov, ktoré sa cez ňu prenášajú. Šifrovanie musí byť odolné a zároveň dostatočne rýchle na použitie v mobilných zariadeniach.

Riešenie

Vyvinutá aplikácia poskytuje zabezpečený kanál pre komunikáciu užívateľov. Použitá kombinácia šifier bráni rozlúšteniu správ - aj pri využití najrýchlejších dostupných počítačov v akceptovateľnom časovom horizonte. Pri vývoji sa použili moderné technológie (socket.io, webrtc), vďaka ktorým je komunikácia rýchla a bezproblémová.

Kľúčové funkcie

Aplikácia obsahuje chatový modul schopný posielať a prijímať textové správy a zároveň aj posielať súbory v akomkoľvek formáte. Všetky dôležité udalosti aplikácia prezentuje užívateľom pomocou push notifikácií zobrazených v notifikačnom liste. Ako doplnok k štandardne dostupným funkcionalitám sa prikladá prémium verzia, ktorá navyše odomkne zabezpečené úložisko a peňaženku hesiel.

Nášho klienta si ctíme

Tento projekt bol pre nás veľkou výzvou, nakoľko sme museli dbať na zaistenie stopercentnej bezpečnosti, aby bol produkt plne funkčný a všetky dáta chránené. 

Martin

Martin Kocák | CEO @Asyric

Ste profesionáli a dobre sa mi s vami pracovalo, preto dúfam, že to nie je náš prvý a posledný projekt.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: