False
ponitrianske múzeum

Audio sprievodca pre Ponitrianske múzeum

Mobilná aplikácia vytvorená pre Ponitrianske múzeum slúži ako audio sprievodca po múzeu a poskytuje výklad v rôznych jazykoch.

Pre regionálne Ponitrianske múzem sme vyvinuli originálnu mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android, ktorá vám umožní prehliadky po expozícii múzea s výkladom v podobe nainštalovaného audiosprievodcu.

Po spustení aplikácie sa ihneď zobrazí úvodná stránka s obrázkom múzea. Po swipe-nutí na záložku s expozíciou a výberom danej časti expozície je možné spustiť zvukovú nahrávku textu, čím sa môže návštevník múzea plne sústrediť na pozorovanie expozície. Ďalšou výhodou je aj väčšie pohodlie pri prezeraní expozície, keďže odpadáva nutnosť čítania textov. Prehrávanie je možné kedykoľvek zastaviť alebo prejsť na ďalšiu alebo predchádzajuúcu nahrávku. Okrem samotnej aplikácie sme pripravili aj propagačné materiály formou rollup-ov, ktoré sú umiestnené v múzeu. 

Nášho klienta si ctíme

Pri tvorbe mobilnej aplikácie sme sa aj my dozvedeli veľa nového o danom múzeu a vnímame to ako veľmi náučný projekt. S klientom sme spolupracovali bez najmenších problémov a s radosťou.

translogia logo

Jozef Štefčík | Translogia s.r.o.

Touch4IT je spoľahlivý partner, ktorý poskytuje programátorské a grafické služby na vysokej úrovni. S Touch4IT plánujeme spolupracovať aj naďalej a rozvíjať ďalšie inovatívne prvky a funkcionality v rámci vývoja ďalšej mobilnej aplikácie.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: