False
pocketport

Správa portfólia akcií v aplikácií PocketPORT

Mobilná aplikácia PocketPORT zbiera dáta o vývoji vášho burzového portfólia a prehľadne ich zaznamenáva, čím vám zabezpečí maximálne pohodlie.

Aplikácia PocketPORT pomáha užívateľovi starať sa o svoje portfólio akcií a o zabezpečenie maximálnej efektívnosti jeho výkonu. Užívateľ má na jednom mieste všetky potrebné informácie pre lepšie pochopenie a zabezpečenie maximálneho pohodlia. 

V projekte sme vystupovali ako subdodávateľ, ktorý implementoval backend. Zabezpečili sme import finančných dát, časť matematického modelu a kompletnú komunikáciu klient-server. 

Nášho klienta si ctíme

S klientom sme komunikovali na pravidelnej báze, aby sme dokázali splniť všetky jeho požiadavky a očakávania. Všetky naše výstupy sme vždy vopred skontrolovali a až potom odovzdávali.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: