False
palmhr human resources

Systém riadenia ľudských zdrojov pre Saudskú Arábiu

Platforma PalmHR je top intuitívnym cloudovým riešením určeným pre malé a stredné podniky, ktoré zefektívňuje proces plánovania a manažovania ľudí vo firme. Na základe požiadaviek klienta sme navrhli architektúru a životný cyklus softvéru, pokryli sme celý jeho vývoj a automatizovali proces nasadzovania.   

Services provided

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: