False
knowspot

KnowSpot pre komunikáciu cez WiFi hotspoty

Aplikácia KnowSpot je určená na komunikáciu so špeciálnym hardvérom - wifi hotspotom (aktívnym bodom), ktorý je naprogramovaný a nadizajnovaný podľa presne daných požiadaviek.

Aplikácia určená na komunikáciu so špeciálnym hardvérom - wifi hotspotom (aktívnym bodom), ktorý je naprogramovaný a nadizajnovaný presne podľa určitých požiadaviek. KnowSpot platforma tak predstavuje komplexný súbor technických riešení, ktoré umožňujú užívateľom prijímať, vytvárať, upravovať a distribuovať obsah na základe lokality cieľovej skupiny.

Nášho klienta si ctíme

Tento projekt bol neľahkou výzvou, v rámci ktorej sme museli pracovať s veľkým množstvom dát a údajov, ktoré bolo nutné efektívne spracovať. Celkovú prácu však vnímame veľmi pozitívne a dúfame, že projekt bude mať úspech.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: