False
ift supervisor

IFT Supervisor na kontrolu PLC automatov

IFT Supervisor je komplexný systém, ktorý má kontrolu nad koordinátormi programovateľných logických automatov (PLC) umožujúcimi ovládanie osvetlenia rôznych objektov (budovy, pouličné osvetlenie...). Tiež zbiera a vyhodnocuje dáta a plní aj mnohé ďalšie funkcie. 

Pre spoločnosť IFT InForm Technologies, a.s. sme vytvorili ovládací systém s názvom IFT Supervisor, ktorý má kontrolu nad koordinátormi programovateľných logických automatov (PLC) umožujúcimi ovládanie osvetlenia rôznych objektov (budovy, pouličné osvetlenie...). Tento systém poskytuje zber všetkých potrebných dát, štatistické vyhodnocovanie spotreby  a zisťovanie stavu zariadení v reálnom čase spracované v prehľadných grafoch. Kompletné osvetlenie je tiež zobrazené na interaktívnej mape, kde je možné filtrovať jednotlivé skupiny osvetlenia a zistiť ich stav a polohu. 

Bolo nevyhnutné implementovať nový spôsob vzdialenej komunikácie s programovateľným logickým automatom (PLC), ktorý disponuje obmedzenými možnosťami komunikácie. Náš systém poskytuje REST rozhranie, ktorým komunikujú zariadenia a slúži na zber aktuálnych dát. Tieto sú následne zobrazované v grafoch vizualizujúcich spotrebu, všeobecný stav a mnohé podrobné parametre umožňujúce rýchlo odhaliť anomálie na zariadeniach.

Ide o interný ovládací systém, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre spoločnosť IFT InForm Technologies, a.s., t.j. nie je dostupný verejnosti.

Nášho klienta si ctíme

Dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou IFT InForm Technologies, a.s. hodnotíme veľmi dobre a sme radi, že sme sa mohli podieľať na vzájomnej kooperácií.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: