False
ift coordinator

IFT Koordinátor pre riadenie PLC automatu

IFT Coordinator je webové rozhranie na ovládanie programovateľného logického automatu (PLC). 

Pre spoločnosť IFT InForm Technologies, a.s. sme okrem ovládacieho systému IFT Supervisor vytvorili aj webové rozhranie IFT Coordinator na ovládanie programovateľného logického automatu (PLC). 

Bolo nevyhnutné vymyslieť a implementovať spôsob komunikácie s programovateľným logickým automatom (PLC), ktorý disponoval veľmi obmedzenými možnosťami, ktoré výrobca deklaroval ako jedinú možnosť na komunikáciu. Navrhli sme a upravili komunikačné skripty na komunikáciu s PLC, aby bolo možné vytvoriť plnohodnotné administračné rozhranie pre PLC. Systém obsahuje 3 používateľské role, podľa ktorých je sprístupnená funkcionalita.

Nášho klienta si ctíme

Dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou IFT InForm Technologies, a.s. hodnotíme veľmi dobre a sme radi, že sme sa mohli podieľať na vzájomnej kooperácii.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: