False
e-mýto

Elektronický online systém na výber mýta v SR

Pre portál E-mýto sme zabezpečili kompletný development s cieľom dosiahnuť stopercentnú funkčnosť elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike.

E-mýto je portál elektronického systému výberu mýta v rámci SR, ktorý poskytuje všetky základné informácie o spoplatnení vozidiel, spoplatnených úsekoch a sadzieb mýta a zľavách. Na portáli môžete použiť kalkulátor mýta (podľa vzdialenosti alebo trasy) alebo kalkulátor finančnej zábezpeky, ktorý vypočítava orientačnú výšku bankovej záruky, hotovostnej zábezpeky a zábezpeky za palubnú jednotku. Zároveň je tu aj možnosť online registrácie a priamej úhrady mýta. 

Našou prácou bola implementácia nového portálu na základe grafických podkladov od klienta. Integrovali sme treťostranné služby pre kalkulátor mýta, konzultovali ich nápady a hľadali efektívne riešenia. Vytvorili sme responzívny web, ktorý sme pripravili aj vo viacerých jazykoch. Pomáhali sme taktiež pripravovať obsah a dizajn chýbajúcich podstránok webu.  

Webovú stránku sme postavili na redakčnom systéme Drupal 8, ktorý je jeden z najpoužívanejších open source CMS súčasnosti. Tento systém umožňuje prezentáciu vypracovaného obsahu, mobilnú a viacjazyčnú prístupnosť, tvorbu rozhraní API a dátových štruktúr s cieľom zabezpečiť dobré používanie webu z hľadiska používateľov internetu.  

S klientom sme sa stretávali na pravidelných konzultáciách, počas ktorých sme diskutovali o všetkých požiadavkách a nahádzali tie správne riešenia na implementáciu. Našim zámerom bolo vytvoriť kvalitný a predovšetkým funkčný portál, s ktorým bude spokojný klient i používatelia.

Services provided

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: