False
atrios-adis-crm

CRM systém ADIS na sledovanie dochádzky

ADIS je dochádzkový a informačný CRM systém, vytvorený pre spoločnosť ATRIOS architects a využívaný na sledovanie dochádzky, manažment a zdieľanie informácií o projektoch.

Pre spoločnosť ATRIOS bol navrhnutý systém na monitorovanie dochádzky zamestnancov a evidenciu projektov pod názvom ADIS. Je primárne určený pre stredne veľké firmy so zameraním na architektúru.

Medzi hlavné funkcie systému patrí monitorovanie dochádzky pracovníkov, zhromažďovanie informácií o aktuálnom stave a financiách projektov, plánovanie fakturácie a manažment dovoleniek. Systém taktiež pôsobí ako taká "sociálna sieť" pre celú spoločnosť.

Nášho klienta si ctíme

S klientom ešte stále nepretržite pracujeme na nových update-och a pripravujeme nové vízie smerovania samotného produktu. Je to pre nás veľká skúsenosť, ktorej sa radi venujeme.

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: