palmhr human resources

Systém riadenia ľudských zdrojov PalmHR pre Saudskú Arábiu

Services provided

  

Na každom projekte pracujeme dôkladne a s použitím rôznych poznatkov a technológií. V tomto projekte sme sa venovali: