Top 5 technologických trendov na rok 2019

Technológie Dec 13. 2018
tech trends

Viete, čo treba na to, aby sa technológia stala strategickým trendom? Svetová výskumná spoločnosť Gartner uvádza, že takáto technológia musí mať značný potenciál na to, aby ju bolo možné využiť nielen na špecifické riešenia, ale aby umožňovala svoje využitie v čo najširšom rozsahu. Ktoré technológie majú potenciál stať sa trendom v roku 2019?

„Budúcnosť bude charakterizovaná inteligentnými – smart – zariadeniami, ktoré budú dodávať čoraz viac digitálnych služieb kdekoľvek na svete. Tento jav nazývame inteligentná digitálna sieť.“ - David Cearly, viceprezident spoločnosti Gartner

Čo je to inteligentná digitálna sieť?

Pomenovanie „inteligentná digitálna sieť“ (z ang. „intelligent digital mesh“) v sebe zahŕňa 3 samostatné pojmy a tie sú charakterizované nasledovne:

━ Inteligentná: Umelá inteligencia je prakticky v každej existujúcej technológii a prispieva k tvorbe nových autonómnych systémov. Tento pojem zahŕňa technologické trendy ako autonómne veci, rozšírená analytika a umelou inteligenciou riadený vývoj aplikácií.

━ Digitálna: Prepojenie digitálneho a fyzického sveta. Tento pojem zahŕňa technologické trendy ako digitálne dvojčatá (digital twins), ponorná skúsenosť, kvantové výpočty a ďalšie.

━ Sieť: Využívanie spojení medzi rozširujúcimi sa skupinami ľudí, podnikov, zariadení, služieb a obsahu. Tento pojem zahŕňa technologické trendy ako blockchain a inteligentné priestory.

Prehľadné znázornenie nájdete TU.

1. Autonómne veci

O akom trende tu hovoríme? Predstavte si vozidlá, roboty či drony v kombinácií s umelou inteligenciou a automatizáciou. Čo to vlastne znamená? Spoločnosť Gartner hovorí, že automatizáciu už dnes možno zaviesť aj do komplexnejších programov a umelá inteligencia dokáže implementovať ľudské správanie do automatizovaných funkcií. Výsledkom je teda predpoklad o tom, že onedlho tu nebudú len samostatné inteligentné zariadenia, ale že sa budú vytvárať siete a zoskupenia takýchto zariadení, ktoré budú navzájom spolupracovať.

Predstavte si situáciu z prostredia poľnohospodárstva: dron bude skúmať pole a zistí, že úroda je pripravená na zber. Automaticky môže vyslať tzv. „autonómneho zberača úrody“ alebo môže tiež použiť autonómne vozidlo, ktoré na dané miesto prinesie balíky na ukladanie úrody. Roboty a drony vo vozidle by potom mohli zabezpečiť finalizáciu balíkov, ktoré by boli pripravené už len na rozvoz.
 

Image removed.

2. Rozšírená analýza

V súčasnosti majú dátoví analytici k dispozícií mnoho dát na analýzu, spracovanie a zoskupovanie, od ktorých následne vyvodzujú výsledky a hypotézy. Vzhľadom na obrovské množstvo údajov je priam nemožné preskúmať všetky možnosti, čo znamená, že podnikom veľakrát chýbajú overené dáta na vykonávanie rozhodnutí a navrhovanie riešení.

Z tohto dôvodu sa začalo čoraz častejšie hovoriť o rozšírenej analýze (z ang. „Augmented analytics“). Tá automatizuje celý proces prípravy údajov, generovania a vizualizácie získaných poznatkov, vďaka čomu sa v mnohých prípadoch eliminuje potreba zapájania profesionálnych vedcov.

„Do roku 2020 bude automatizovaných až 40% práce dátových vedcov.“ - vyhlasuje spoločnosť Gartner

3. Digitálne dvojčatá

Digitálne dvojčatá predstavujú digitálnu reprezentáciu reálnych objektov, procesov alebo systémov. Môžu sa prepojiť tak, že budú vytvárať dvojčatá rozsiahlejších systémov ako je napríklad elektráreň alebo mesto.

Mnohí výrobcovia z rôznych odvetví využívajú tento koncept na monitorovanie aktív v reálnom svete a prináša im to značné úspory pri údržbe, opravách a celkovej prevádzke. Spoločnosť Gartner predpokladá, že v budúcnosti práve digitálne dvojčatá prispejú k vzájomnému prepojeniu ľudí, zariadení a procesov pri vytváraní inteligentných miest.   
 

Image removed.

4. „Ponorná“ (immersive) skúsenosť

Ponorná technológia je technológiou, ktorá sa snaží napodobňovať reálny, fyzický svet pomocou digitálneho alebo simulovaného sveta, čím vytvára pocit ponorenia. Podľa spoločnosti Gartner sa táto technológia vyvíja najmä pod vplyvom zmien v rozšírenej (AR), virtuálnej (VR) a zmiešanej reality (MR).

„Do roku 2020 bude až 70% podnikov experimentovať s ponornou technológiou pri poskytovaní svojich produktov alebo služieb a až 25% firiem nasadí túto technológiou do výroby,“ - vysvetľuje spoločnosť.

Význam tejto technológie spočíva aj v tom, že do virtuálnych asistentov alebo chatbotov sa budú zavádzať senzorické kanály, ktoré im umožnia rozpoznať emócie na základe výrazov tváre, vďaka čomu tak budú vedieť lepšie a ešte "ľudskejšie" komunikovať.

5. Edge computing

Edge computing môžeme identifikovať ako výpočtovú technológiu, v rámci ktorej sa spracovanie, zhromažďovanie a doručovanie informácií približuje k zdrojom týchto informácií. V skutočnosti teda ide o akúsi sieť mikro dátových centier, ktoré spracúvajú dáta lokálne a až následne ich ukladajú ich do centrálneho dátového centra alebo úložiska, ktoré sa nachádza "ďaleko".

Edge computing aktuálne nachádza najväčšie uplatnenie v oblasti internetu vecí, kde „edge” zariadenia zbierajú dáta – niekedy aj v obrovských množstvách – predspracovávajú ich a až následne posielajú vybrané alebo agregované údaje do dátového centra alebo cloudu. Znamená to, že cloud sa prostredníctvom edge computing približuje bližšie k používateľom, vďaka čomu sa znižuje latencia (reakčný čas – časové obdobie medzi akciou a reakciou) a pomáha sa zariadeniam s nízkou konektivitou a nižším výpočtovým výkonom.

„Do roku 2028 očakávame výraznejší nárast zavádzania snímačov, úložných a výpočtových funkcií do okrajových „edge“ zariadení.“ - hlási spoločnosť Gartner

Touch4IT redakcia
Touch4IT Redakcia
Značky
Máte projekt?
Porozprávajme sa

Chcete sa aj vy stať našim klientom?

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.