Nová štúdia ukazuje, že na sociálnej sieti Facebook existujú iba 4 typy používateľov

Marketing Nov 01. 2017
Facebook

Samozrejme, stále platí, že každý človek je jedinečný, no i napriek tomu existujú charakteristické znaky, ktoré ukazujú, že používateľov na Facebooku možno kategorizovať do 4 hlavných skupín. Do ktorej z nich patríte vy?  

 

Štúdia publikovaná vo vydaní IJVCSN potvrdzuje, že na sociálnej sieti Facebook dochádza k tzv. "Rashomon" efektu: rôzne skupiny používateľov interpretujú skúsenosti s používaním rozličnými spôsobmi. Na základe dlhodobejšieho pozorovania výskumníci zistili, že Facebook používateľov možno jednoducho kategorizovať do týchto štyroch skupín: 

 

  • Budovatelia vzťahov (z ang. "relationship builders") 

  • Pasívni pozorovatelia (z ang. "window shoppers") 

  • Mestskí kritici (z ang. "town criers") 

  • Milovníci samých seba (z ang. "selfies") 

Výskumníci samozrejme priznávajú, že nie každý sa vie striktne zaradiť do jednej z týchto kategórií.  

 

Poďme si predstaviť jednotlivé skupiny: 

 

Budovatelia vzťahov 

Títo ľudia využívajú sociálnu sieť na to, aby upevnili svoje vzťahy s rodinou, známymi a priateľmi. Viacerí predstavitelia tejto kategórie uviedli: "Facebook mi pomáha vyjadriť  lásku k mojej rodine a priateľov a oni mi to zase môžu opätovať naspäť." Takýto typ používateľov považuje Facebook za "osobný kanál", prostredníctvom ktorého môže zdieľať rôzne informácie s ľuďmi, na ktorých mu záleží.    

 

Budovatelia vzťahov majú tendenciu publikovať väčšie množstvo obsahu a sledovať i komentovať všetky obrázky a videá na svojej nástenke. 

Facebook relationship builders

 Pasívni pozorovatelia 

Títo používatelia vnímajú Facebook iba za akýsi sociálny záväzok či nevyhnutnú súčasť moderného života a iba zriedkakedy uverejňujú svoje osobné informácie alebo fotografie. Taktiež skoro vôbec nekomentujú a nelajkujú. Jeden z predstaviteľov skupiny sa vyjadril: "Je dobré pozrieť sa na FB profil niekoho, kto sa mi kedysi páčil a sledovať jeho statusy a fotky, ktoré publikuje." Pre týchto ľudí je charakteristické, že ak niečo vzrušujúce zažijú v osobnom živote, nechávajú si to pre seba a tešia sa z toho "osobne" a nie online.  
 

Facebook window shoppers

 

Mestskí kritici 

Ide o veľmi špecifických používateľov, ktorí sú na sociálnej sieti Facebook viac menej z "pracovných dôvodov". Ide o rôznych žurnalistov, aktivistov či organizátorov rôznych akcií, ktorí veľakrát zdieľajú obsah bez ohľadu na to, či sa im páči alebo nie. Predstavitelia tejto kategórie považujú Facebook za najjednoduchší spôsob ako vyslať ľuďom určitú správu a o niečom ich informovať. Jeden zo skupiny sa vyjadril: "Nehovorím so svojou rodinou cez Facebook. Osobný rozhovor s nejakým priateľom si vážim omnoho viac ako vymieňanie si správ cez Facebook." 
 

Facebook town criers


Milovníci samých seba 

Títo používatelia taktiež veľa publikujú či komentujú - rovnako ako budovatelia vzťahov - s tým rozdielom, že to robia iba pre to, aby upriamili pozornosť na seba. Jeden z predstaviteľov tvrdí: "Čím viac lajkov dostanem, tým viac sa cítim uznávaný." Túto skupinu výstižne identifikuje aj toto vyjadrenie: "Keby si urobím nejakú fotku a nechám ju iba v telefóne, celé je to zbytočné. Až keď ju postnem na Facebook mám pocit, že som to naozaj zažil a vidia to aj iní."  
 

Facebook selfie

 

Michaela
Michaela Roštecká Marketing Manager
Značky
Máte projekt?
Porozprávajme sa

Chcete sa aj vy stať našim klientom?

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.